Sentinel je speciální přípravek na snížení tvrdosti vody a úpravu pH před přípravou postřikovacího roztoku.

Přípravek je navržený tak, aby odstranil všechny soli přítomné v tvrdé vodě inhibující účinnost přípravků na ochranu rostlin. Zároveň snižuje pH postřikové kapaliny a optimální úroveň pro její účinnost.

Sentinel minimalizuje ztráty pesticidů v důsledku aplikace s:

  • tvrdou vodou, která obsahuje velké množství vápenatých a hořečnatých solí
  • zásaditou vodou s vysokými hodnotami obsahu uhličitanů a hydrogenuhličitanů
Na území České republiky převažuje voda středně až velmi tvrdá.
Zdroj obrázku https://vodatest.cz/jak-zjistit-tvrdost-vody

Sentinel obsahuje unikátní účinnou látku Sodium Hexametaphosphate. Její struktura s mnoha “háčky”, na které “nachytává” kationty tvrdé vody, je účinnější, než látky, jejichž struktura je jednodušší.

Na následujícím grafu můžete vidět srovnání účinnosti přípravku Sentinel a přípravku X-Change v odstraňování kationtů vápníků při stejných dávkách:

Zdroj: Chemi-Compliance Ltd., Spojené království Velké Británie a Severního Irska.
Sentinel a X-Change jsou registrované ochranné známky.

Z porovnání je vidět, že přípravek Sentinel je účinný již při aplikaci v malých koncentracích.

Dávkování

Dávkování přípravku Sentinel závisí na množství kationtů vápníku a hořčíku přítomných ve vodě, tj. na tvrdosti vody. Dávka se s vyšším tvrdostí vody zvyšuje.

Tvrdost vody (ppm volných kationtů)Dávka na 100 litrů postřikové kapaliny
do 250 ppm250 ml (0,25%)
250 – 600 ppm300 ml (0,30%)
více než 600 ppm500 ml (0,50%)

V případě, že není možné změřit tvrdost vody, použijte 250 ml přípravku na 100 litrů postřikové kapaliny.

Vždy nejdříve přípravek řádně promíchejte s vodou a hnojivo či přípravek na ochranu rostlin přidejte až poté.

Pro bližší informace a objednávky nás neváhejte kontaktovat.

Leták ke stažení.