MINIFERT+

Moderní startovací hnojivo k zlepšení dynamiky růstu na počátku vegetace.

Hnojivo ve formě minigranulí (1,6 – 3,0 mm) pro spolehlivé  dodání fosforu a dalších živin  mladým rostlinám bez rizika tvorby nerozpustných solí v aktivním půdním profilu.

Rovnoměrná velikost minigranulí přispívá k lepšímu příjmu živin:

– Vyšší počet granulí na běžný metr výsevu s větší kontaktní plochou pro kořenové vlásečnice

– Lepší využitelnost dodaného fosforu (P)

Technologie MINIFERT + umožňuje rychlé a nebezpečné vzcházení plodin díky lokalizovanému a autonomnímu přihnojení v dávce 40 – 60 kg/ha

Informace o produktu

Hnojivo NP (Ca, Mg, S) se stopovými živinami v komplexu 10-30 (+4 +4+18) 10 % CELKOVÝ DUSÍK (N), 10% amonný dusík 30 % CELKOVÝ OXID FOSFOREČNÝ (P2O5), 28% vodorozpustný oxid fosforečný 29% oxid fosforečný (P2O5) rozpustný v neutrálním citronanu amonném 4 % CELKOVÝ OXID VÁPENATÝ (CaO) 4 % CELKOVÝ OXID HOŘEĆNATÝ (MgO) 18 % OXID SÍROVÝ (SO3) vodorozpustný 0,5 % Celkový zinek (Zn), jako oxid

Startovací hnojivo ve formě minigranulí  (1,6 –  3,0 mm], 10-30 – 0  + 4 CaO + 4 MgO + 18 SO2 k přihnojení zemědělských plodin při setí a prokazatelně lepší vzcházení

Balení 25 kg PE pytel, paleta  1.200 kg (48 x 25 kg), BigBag 600 kg cena v Kč/kg bez DPH

Dokumenty ke stažení

59,0 

Výrobce:

Doporučené produkty

Startovací hnojivo ve formě mikrogranulí (10-40 + 1,7 Zn + 0,5 B) Balení 25 kg PE pytel, paleta  1.200 kg (48 x 25 kg),  cena v Kč/kg bez DPH
90,0 
Startovací hnojivo ve formě mikrogranulí (12-43 + 8 S + 2,0 Mg +  1,7 Zn + 1,0 Mn + 0,15 Cu) k přihnojení obilovin. Balení 25 kg PE pytel, paleta  1.200 kg (48 x 25 kg),  cena v Kč/kg bez DPH
90,0 
Listové hnojivo k doplnění makro i mikro prvků na počátku intenzivního růstu plodin v dávce 2 – 5 l/ha, nejlépe s dalšími hnojivými přípravky včetně biostimulantů, roztokových hnojiv s řízeným uvolňováním dusíku v rostlině a případně i s přípravky na ochranu rostlin podle situace a místních podmínek.
150,0 
Komplexní kapalné listové hnojivo s vysokým obsahem aminokyselin rostlinného původu pro snížení abiotického a biotického stresu zemědělských plodin a kultur. Přípravek je možné kombinovat s přípravky na ochranu rostlin a s dalšími hnojivy (konzultujte s výrobci těchto přípravků), nedoporučuje se společná aplikace s herbicidy. Před použitím v tank-mixu vždy proveďte test mísitelnosti. Aplikační dávka 0,5 l/ha ve 200 – 1.000 l vody/ha podle plodiny nebo kultury a potřeby živin na základě analýzy půdy a listů. Balení 4 x 5l, paleta 600 l tj. 30 x (4 x 5 l), cena  v Kč/l bez DPH
500,0 
Kvalitní jednoprvkové hnojivo k odstranění latentního i zjevného nedostatku zinku (Zn) u polních plodin, zeleniny, ovoce, révy a chmele a k jeho  rychlému doplnění. Přípravek se aplikuje v dávce 0,4 – 1,6 l/ha ve 150 – 1.000 l vody/ha podle plodiny nebo kultury a potřeby živin na základě analýzy půdy a listů. Balení 4 x 5l, paleta 600 l tj.  30 x (4 x 5 l), cena v Kč/l bez DPH
220,0