MINIFERT+

Moderní startovací hnojivo k zlepšení dynamiky růstu na počátku vegetace.

Hnojivo ve formě minigranulí (1,6 – 3,0 mm) pro spolehlivé  dodání fosforu a dalších živin  mladým rostlinám bez rizika tvorby nerozpustných solí v aktivním půdním profilu.

Rovnoměrná velikost minigranulí přispívá k lepšímu příjmu živin:

– Vyšší počet granulí na běžný metr výsevu s větší kontaktní plochou pro kořenové vlásečnice

– Lepší využitelnost dodaného fosforu (P)

Technologie MINIFERT + umožňuje rychlé a nebezpečné vzcházení plodin díky lokalizovanému a autonomnímu přihnojení v dávce 40 – 60 kg/ha

Informace o produktu

Hnojivo NP (Ca, Mg, S) se stopovými živinami v komplexu 10-30 (+4 +4+18) 10 % CELKOVÝ DUSÍK (N), 10% amonný dusík 30 % CELKOVÝ OXID FOSFOREČNÝ (P2O5), 28% vodorozpustný oxid fosforečný 29% oxid fosforečný (P2O5) rozpustný v neutrálním citronanu amonném 4 % CELKOVÝ OXID VÁPENATÝ (CaO) 4 % CELKOVÝ OXID HOŘEĆNATÝ (MgO) 18 % OXID SÍROVÝ (SO3) vodorozpustný 0,5 % Celkový zinek (Zn), jako oxid

Startovací hnojivo ve formě minigranulí  (1,6 –  3,0 mm], 10-30 – 0  + 4 CaO + 4 MgO + 18 SO2 k přihnojení zemědělských plodin při setí a prokazatelně lepší vzcházení

Balení 25 kg PE pytel, paleta  1.200 kg (48 x 25 kg), BigBag 600 kg cena v Kč/kg bez DPH

Dokumenty ke stažení

42,0 

Výrobce:

Doporučené produkty

Vícesložkové listové hnojivo k odstranění latentního i zjevného nedostatku bóru u polních plodin a kultur. Listové hnojivo se aplikuje v dávce 1-3 l/ha podle plodiny nebo kultury. Doporučená koncentrace 0,1-1% dle stavu a citlivosti plodin. Balení 4 x 5l, paleta 600 l tj.  30 x (4 x 5 l), cena v Kč/l bez DPH
150,0 
Startovací hnojivo ve formě mikrogranulí (10-40 + 1,7 Zn + 0,5 B) Balení 25 kg PE pytel, paleta  1.200 kg (48 x 25 kg),  cena v Kč/kg bez DPH
67,0 
Kapalné listové hnojivo k rychlému odstranění nedostatku molybdenu (Mo) a bóru (B), zlepšení  metabolismus nitrátů a účinné tvorbě aminokyselin Při přípravě směsi v studené a tvrdé vodě přidejte přípravek SENTINEL a následně aplikujte dávku 1-3 l/ha s ohledem na stav porostu a místní podmínky. 10 l PE kanystr, paleta 75 x 10 l ,  cena v Kč/l bez DPH
180,0 
Roztokové hnojivo NUTRINO BORA se aplikuje v dávce 10-20 l/ha v 200-1.000 l postřikové vody/ha a lze jej mísit s listovými hnojivy a přípravky na ochranu rostlin. 10 l PE kanystr, 75 x 10 l paleta,  cena v Kč/l bez DPH
190,0 
Patentovaný pomocný prostředek na ochranu rostlin k odstranění všech pesticidy inhibujících kationtů solí z tvrdé vody a snížení pH na optimální úroveň v dávce 250 – 500 ml/100 l vody nebo koncentraci 0,3 %. Kartón 4 x 3 l, paleta 672 l (56 x (4 x 3 l)),  cena Kč/l bez DPH
240,0