EVOQUE

Unikátní 4složkvé smáčedlo pro maximální  účinnost fungicidů.

Možnost snížení dávky postřikové vody až o 50 % bez vlivu na účinnost fungicidního zásahu .

Methylester řepkového oleje (665 g/l) , heptylmethyl trisiloxan modifikovaný polyethylenglykolem (112 g/l). alkohol ethoxylát EO 6 (22,5 g/l)  alkohol ethoxylát 8 EO (19,1 g/l).

Informace o produktu

Unikátní 4složkové smáčedlo k zvýšení účinnosti fungicidů ● Evoque tvoří směs vysoce účinných složek k zlepšení rovnoměrnosti postřiku, pokrytí listové plochy a příjmu systemických fungicidů zemědělskými plodinami a víceletými kulturami. ● Omezením úletu postřiku se zlepší rovnoměrnost aplikace fungicidů. ● Kombinace organosilikonového a dvou alkoxylovaných smáčedel snižuje povrchové napětí kapének postřiku a jejich odrážení od povrchu listů a též omezuje a brání tvorbě slitých a větších kapének s následným stékáním z povrchu listů. ● Unikátní směs účinných složek zlepšuje pokrytí listové plochy, včetně obtížně přístupných míst a vytváří na povrchu listů rovnoměrný film. Tím se zlepšuje průnik postřiku voskovou vrstvou a zvyšuje biologická účinnost fungicidů a v důsledku jejich lepšího přijmu se zvyšuje i účinnost zásahu proti chorobám a výnos ošetřených plodin.

Unikátní 4složkvé smáčedlo pro maximální  účinnost fungicidů.

Přípravek se aplikuje ve směsi tankmix společně s fungicidy.

Balení 4 x 5 l, paleta 800 l (40 x 20 kartonů), cena Kč/l bez DPH

Dokumenty ke stažení

570,0 

Výrobce:

Doporučené produkty

Startovací hnojivo ve formě minigranulí  (1,6 –  3,0 mm], 10-30 – 0  + 4 CaO + 4 MgO + 18 SO2 k přihnojení zemědělských plodin při setí a prokazatelně lepší vzcházení Balení 25 kg PE pytel, paleta  1.200 kg (48 x 25 kg), BigBag 600 kg cena v Kč/kg bez DPH
42,0 
Vícesložkové smáčedlo k zvýšení úspěšnosti aplikace půdních herbicidů. Smáčedlo se přidá do postřikové vody jako první a herbicid až po řádném rozmíchání smáčedla v postřikovou vodou. Balení 4 x 5 l v papírovém, paleta 800 l (40 x 20 l v kartonu), cena v Kč bez DPH
520,0 
Startovací hnojivo ve formě mikrogranulí (10-40 + 1,7 Zn + 0,5 B) Balení 25 kg PE pytel, paleta  1.200 kg (48 x 25 kg),  cena v Kč/kg bez DPH
67,0 
Listové hnojivo k doplnění makro i mikro prvků na počátku intenzivního růstu plodin v dávce 2 – 5 l/ha, nejlépe s dalšími hnojivými přípravky včetně biostimulantů, roztokových hnojiv s řízeným uvolňováním dusíku v rostlině a případně i s přípravky na ochranu rostlin podle situace a místních podmínek.
150,0 
Vícesložkové listové hnojivo k odstranění latentního i zjevného nedostatku bóru u polních plodin a kultur. Listové hnojivo se aplikuje v dávce 1-3 l/ha podle plodiny nebo kultury. Doporučená koncentrace 0,1-1% dle stavu a citlivosti plodin. Balení 4 x 5l, paleta 600 l tj.  30 x (4 x 5 l), cena v Kč/l bez DPH
150,0