EVOQUE

Unikátní 4složkvé smáčedlo pro maximální  účinnost fungicidů.

Možnost snížení dávky postřikové vody až o 50 % bez vlivu na účinnost fungicidního zásahu .

Methylester řepkového oleje (665 g/l) , heptylmethyl trisiloxan modifikovaný polyethylenglykolem (112 g/l). alkohol ethoxylát EO 6 (22,5 g/l)  alkohol ethoxylát 8 EO (19,1 g/l).

Informace o produktu

Unikátní 4složkové smáčedlo k zvýšení účinnosti fungicidů ● Evoque tvoří směs vysoce účinných složek k zlepšení rovnoměrnosti postřiku, pokrytí listové plochy a příjmu systemických fungicidů zemědělskými plodinami a víceletými kulturami. ● Omezením úletu postřiku se zlepší rovnoměrnost aplikace fungicidů. ● Kombinace organosilikonového a dvou alkoxylovaných smáčedel snižuje povrchové napětí kapének postřiku a jejich odrážení od povrchu listů a též omezuje a brání tvorbě slitých a větších kapének s následným stékáním z povrchu listů. ● Unikátní směs účinných složek zlepšuje pokrytí listové plochy, včetně obtížně přístupných míst a vytváří na povrchu listů rovnoměrný film. Tím se zlepšuje průnik postřiku voskovou vrstvou a zvyšuje biologická účinnost fungicidů a v důsledku jejich lepšího přijmu se zvyšuje i účinnost zásahu proti chorobám a výnos ošetřených plodin.

Unikátní 4složkvé smáčedlo pro maximální  účinnost fungicidů.

Přípravek se aplikuje ve směsi tankmix společně s fungicidy.

Balení 4 x 5 l, paleta 800 l (40 x 20 kartonů), cena Kč/l bez DPH

Dokumenty ke stažení

570,0 

Výrobce:

Doporučené produkty

Vícesložkové smáčedlo k zvýšení úspěšnosti aplikace půdních herbicidů. Smáčedlo se přidá do postřikové vody jako první a herbicid až po řádném rozmíchání smáčedla v postřikovou vodou. Balení 4 x 5 l v papírovém, paleta 800 l (40 x 20 l v kartonu), cena v Kč bez DPH
520,0 
Očkovací látka k inokulaci osiva sóji až 7 dní před výsevem. Papírový kartón obsahuje 6 x 3 l PE vaky a  vystačí na osetí cca 40 – 50 ha v závislosti na výsevku a místních podmínek, aplikační dávka přípravku je 3 l/t osiva , cena v Kč/ 3 l PE vak bez DPH
4 000,0 
Unikátní 4složkvé smáčedlo pro maximální  účinnost fungicidů. Přípravek se aplikuje ve směsi tankmix společně s fungicidy. Balení 4 x 5 l, paleta 800 l (40 x 20 kartonů), cena Kč/l bez DPH
570,0 
Vícesložkové listové hnojivo k odstranění latentního i zjevného nedostatku bóru u polních plodin a kultur. Listové hnojivo se aplikuje v dávce 1-3 l/ha podle plodiny nebo kultury. Doporučená koncentrace 0,1-1% dle stavu a citlivosti plodin. Balení 4 x 5l, paleta 600 l tj.  30 x (4 x 5 l), cena v Kč/l bez DPH
150,0