EVOQUE

Unikátní 4složkvé smáčedlo pro maximální  účinnost fungicidů.

Možnost snížení dávky postřikové vody až o 50 % bez vlivu na účinnost fungicidního zásahu .

Methylester řepkového oleje (665 g/l) , heptylmethyl trisiloxan modifikovaný polyethylenglykolem (112 g/l). alkohol ethoxylát EO 6 (22,5 g/l)  alkohol ethoxylát 8 EO (19,1 g/l).

Informace o produktu

Unikátní 4složkové smáčedlo k zvýšení účinnosti fungicidů ● Evoque tvoří směs vysoce účinných složek k zlepšení rovnoměrnosti postřiku, pokrytí listové plochy a příjmu systemických fungicidů zemědělskými plodinami a víceletými kulturami. ● Omezením úletu postřiku se zlepší rovnoměrnost aplikace fungicidů. ● Kombinace organosilikonového a dvou alkoxylovaných smáčedel snižuje povrchové napětí kapének postřiku a jejich odrážení od povrchu listů a též omezuje a brání tvorbě slitých a větších kapének s následným stékáním z povrchu listů. ● Unikátní směs účinných složek zlepšuje pokrytí listové plochy, včetně obtížně přístupných míst a vytváří na povrchu listů rovnoměrný film. Tím se zlepšuje průnik postřiku voskovou vrstvou a zvyšuje biologická účinnost fungicidů a v důsledku jejich lepšího přijmu se zvyšuje i účinnost zásahu proti chorobám a výnos ošetřených plodin.

Unikátní 4složkvé smáčedlo pro maximální  účinnost fungicidů.

Přípravek se aplikuje ve směsi tankmix společně s fungicidy.

Balení 4 x 5 l, paleta 800 l (40 x 20 kartonů), cena Kč/l bez DPH

Dokumenty ke stažení

570,0 

Výrobce:

Doporučené produkty

Roztokové hnojivo NUTRINO BORA se aplikuje v dávce 10-20 l/ha v 200-1.000 l postřikové vody/ha a lze jej mísit s listovými hnojivy a přípravky na ochranu rostlin. 10 l PE kanystr, 75 x 10 l paleta,  cena v Kč/l bez DPH
110,0 
Startovací hnojivo ve formě mikrogranulí (10-40 + 1,7 Zn + 0,5 B) Balení 25 kg PE pytel, paleta  1.200 kg (48 x 25 kg),  cena v Kč/kg bez DPH
90,0 
Vícesložkové listové hnojivo k odstranění latentního i zjevného nedostatku bóru u polních plodin a kultur. Listové hnojivo se aplikuje v dávce 1-3 l/ha podle plodiny nebo kultury. Doporučená koncentrace 0,1-1% dle stavu a citlivosti plodin. Balení 4 x 5l, paleta 600 l tj.  30 x (4 x 5 l), cena v Kč/l bez DPH
150,0 
Startovací hnojivo ve formě mikrogranulí (12-43 + 8 S + 2,0 Mg +  1,7 Zn + 1,0 Mn + 0,15 Cu) k přihnojení obilovin. Balení 25 kg PE pytel, paleta  1.200 kg (48 x 25 kg),  cena v Kč/kg bez DPH
90,0 
Listové hnojivo pro rychlé zakořenění plodin a k překonání stresu z nedostatku dostupného vodorozpustného fosforu (P). Přípravek se aplikuje v dávce 0,5 l/ha ve 200 – 1.000 l vody/ha podle plodiny nebo kultury a potřeby živin na základě analýzy půdy a listů. Balení 4 x 5l, paleta 600 l tj. 30 x (4 x 5l), cena  v Kč/l bez DPH
300,0