EVOQUE

Unikátní 4složkvé smáčedlo pro maximální  účinnost fungicidů.

Možnost snížení dávky postřikové vody až o 50 % bez vlivu na účinnost fungicidního zásahu .

Methylester řepkového oleje (665 g/l) , heptylmethyl trisiloxan modifikovaný polyethylenglykolem (112 g/l). alkohol ethoxylát EO 6 (22,5 g/l)  alkohol ethoxylát 8 EO (19,1 g/l).

Informace o produktu

Unikátní 4složkové smáčedlo k zvýšení účinnosti fungicidů ● Evoque tvoří směs vysoce účinných složek k zlepšení rovnoměrnosti postřiku, pokrytí listové plochy a příjmu systemických fungicidů zemědělskými plodinami a víceletými kulturami. ● Omezením úletu postřiku se zlepší rovnoměrnost aplikace fungicidů. ● Kombinace organosilikonového a dvou alkoxylovaných smáčedel snižuje povrchové napětí kapének postřiku a jejich odrážení od povrchu listů a též omezuje a brání tvorbě slitých a větších kapének s následným stékáním z povrchu listů. ● Unikátní směs účinných složek zlepšuje pokrytí listové plochy, včetně obtížně přístupných míst a vytváří na povrchu listů rovnoměrný film. Tím se zlepšuje průnik postřiku voskovou vrstvou a zvyšuje biologická účinnost fungicidů a v důsledku jejich lepšího přijmu se zvyšuje i účinnost zásahu proti chorobám a výnos ošetřených plodin.

Unikátní 4složkvé smáčedlo pro maximální  účinnost fungicidů.

Přípravek se aplikuje ve směsi tankmix společně s fungicidy.

Balení 4 x 5 l, paleta 800 l (40 x 20 kartonů), cena Kč/l bez DPH

Dokumenty ke stažení

570,0 

Výrobce:

Doporučené produkty

Startovací hnojivo ve formě mikrogranulí (10-40 + 1,7 Zn + 0,5 B) Balení 25 kg PE pytel, paleta  1.200 kg (48 x 25 kg),  cena v Kč/kg bez DPH
67,0 
Komplexní kapalné listové hnojivo s vysokým obsahem aminokyselin rostlinného původu pro snížení abiotického a biotického stresu zemědělských plodin a kultur. Přípravek je možné kombinovat s přípravky na ochranu rostlin a s dalšími hnojivy (konzultujte s výrobci těchto přípravků), nedoporučuje se společná aplikace s herbicidy. Před použitím v tank-mixu vždy proveďte test mísitelnosti. Aplikační dávka 0,5 l/ha ve 200 – 1.000 l vody/ha podle plodiny nebo kultury a potřeby živin na základě analýzy půdy a listů. Balení 4 x 5l, paleta 600 l tj. 30 x (4 x 5 l), cena  v Kč/l bez DPH
500,0 
Vícesložkové smáčedlo k zvýšení úspěšnosti aplikace půdních herbicidů. Smáčedlo se přidá do postřikové vody jako první a herbicid až po řádném rozmíchání smáčedla v postřikovou vodou. Balení 4 x 5 l v papírovém, paleta 800 l (40 x 20 l v kartonu), cena v Kč bez DPH
520,0 
Roztokové hnojivo NUTRINO se aplikuje v dávce 10-30 l/ha ve 200 l vody/ha  a lze jej mísit s listovými hnojivy a přípravky na ochranu rostlin. 1.000 l nevratné IBC “Jumbo”, cena v Kč/l bez DPH
89,0 
Patentovaný pomocný prostředek na ochranu rostlin k odstranění všech pesticidy inhibujících kationtů solí z tvrdé vody a snížení pH na optimální úroveň v dávce 250 – 500 ml/100 l vody nebo koncentraci 0,3 %. Kartón 4 x 3 l, paleta 672 l (56 x (4 x 3 l)),  cena Kč/l bez DPH
240,0