EVOQUE

Unikátní 4složkvé smáčedlo pro maximální  účinnost fungicidů.

Možnost snížení dávky postřikové vody až o 50 % bez vlivu na účinnost fungicidního zásahu .

Methylester řepkového oleje (665 g/l) , heptylmethyl trisiloxan modifikovaný polyethylenglykolem (112 g/l). alkohol ethoxylát EO 6 (22,5 g/l)  alkohol ethoxylát 8 EO (19,1 g/l).

Informace o produktu

Unikátní 4složkové smáčedlo k zvýšení účinnosti fungicidů ● Evoque tvoří směs vysoce účinných složek k zlepšení rovnoměrnosti postřiku, pokrytí listové plochy a příjmu systemických fungicidů zemědělskými plodinami a víceletými kulturami. ● Omezením úletu postřiku se zlepší rovnoměrnost aplikace fungicidů. ● Kombinace organosilikonového a dvou alkoxylovaných smáčedel snižuje povrchové napětí kapének postřiku a jejich odrážení od povrchu listů a též omezuje a brání tvorbě slitých a větších kapének s následným stékáním z povrchu listů. ● Unikátní směs účinných složek zlepšuje pokrytí listové plochy, včetně obtížně přístupných míst a vytváří na povrchu listů rovnoměrný film. Tím se zlepšuje průnik postřiku voskovou vrstvou a zvyšuje biologická účinnost fungicidů a v důsledku jejich lepšího přijmu se zvyšuje i účinnost zásahu proti chorobám a výnos ošetřených plodin.

Unikátní 4složkvé smáčedlo pro maximální  účinnost fungicidů.

Přípravek se aplikuje ve směsi tankmix společně s fungicidy.

Balení 4 x 5 l, paleta 800 l (40 x 20 kartonů), cena Kč/l bez DPH

Dokumenty ke stažení

570,0 

Výrobce:

Doporučené produkty

Vícesložkové listové hnojivo k odstranění latentního i zjevného nedostatku bóru u polních plodin a kultur. Listové hnojivo se aplikuje v dávce 1-3 l/ha podle plodiny nebo kultury. Doporučená koncentrace 0,1-1% dle stavu a citlivosti plodin. Balení 4 x 5l, paleta 600 l tj.  30 x (4 x 5 l), cena v Kč/l bez DPH
150,0 
Listové hnojivo k doplnění makro i mikro prvků na počátku intenzivního růstu plodin v dávce 2 – 5 l/ha, nejlépe s dalšími hnojivými přípravky včetně biostimulantů, roztokových hnojiv s řízeným uvolňováním dusíku v rostlině a případně i s přípravky na ochranu rostlin podle situace a místních podmínek.
150,0 
Kapalné listové hnojivo k rychlému odstranění nedostatku molybdenu (Mo) a bóru (B), zlepšení  metabolismus nitrátů a účinné tvorbě aminokyselin Při přípravě směsi v studené a tvrdé vodě přidejte přípravek SENTINEL a následně aplikujte dávku 1-3 l/ha s ohledem na stav porostu a místní podmínky. 10 l PE kanystr, paleta 75 x 10 l ,  cena v Kč/l bez DPH
180,0 
Komplexní kapalné listové hnojivo s vysokým obsahem aminokyselin rostlinného původu pro snížení abiotického a biotického stresu zemědělských plodin a kultur. Přípravek je možné kombinovat s přípravky na ochranu rostlin a s dalšími hnojivy (konzultujte s výrobci těchto přípravků), nedoporučuje se společná aplikace s herbicidy. Před použitím v tank-mixu vždy proveďte test mísitelnosti. Aplikační dávka 0,5 l/ha ve 200 – 1.000 l vody/ha podle plodiny nebo kultury a potřeby živin na základě analýzy půdy a listů. Balení 4 x 5l, paleta 600 l tj. 30 x (4 x 5 l), cena  v Kč/l bez DPH
500,0 
Listové hnojivo pro rychlé zakořenění plodin a k překonání stresu z nedostatku dostupného vodorozpustného fosforu (P). Přípravek se aplikuje v dávce 0,5 l/ha ve 200 – 1.000 l vody/ha podle plodiny nebo kultury a potřeby živin na základě analýzy půdy a listů. Balení 4 x 5l, paleta 600 l tj. 30 x (4 x 5l), cena  v Kč/l bez DPH
300,0