Nabídka služeb

Poradenské služby ke zvýšení produktivity  a ziskovosti rostlinné výroby s využitím všech inovací technologické  platformy EOSDA Crop monitoring 

EOSDA Crop monitoring je uživatelsky jednoduchá a příjemná  platforma, která využívá špičkové  technologie unikátní algoritmy ke sledování stavu plodin v průběhu vegetace.

Agronomické výhody a přínosy: 

On-line sledování pěstovaných plodin

Předpověď rizika výskytu houbových chorob a odhad sklizně 

 

Bez vstupních investic a skrytých poplatků

Rozsah sledování porostů podle zadání

Snadné a intuitivní zadání DPB sledovaných plodin

Detailní a přesné meteorologické údaje

Bezpečné sdílení informací o pěstebních zásazích a vývoji sledovaných plodin 

Cílené pěstební zásahy v čase a místě podle potřeb pěstovaných plodin

Interaktivní tvorba aplikačních map pro cílené a variabilní aplikace         

On-line dostupné informace o provedených pěstebních zásazích a nákladů

On-line úložiště aplikačních a výnosových map s analytickými nástroji

Významné snížení operativních nákladů na sledování plodin

Zvýšení produktivity a zisku

Soustavné zlepšování a rozšiřování funkcí ve spolupráci se všemi významnými výrobci zemědělský strojů    

 

Jak měříte účinnost a úspěšnost  agrotechnických v průběhu vegetace?

Pozorování porostů zemědělských plodin je sice v průběhu vegetace časově i finančně náročné bez ohledu na obhospodařovanou výměru, avšak nezbytné.

Nahrazení kvalitních informací oblíbenou a běžnou  metodou “Jak jsme dělali vloni?”  vede pouze k vysokým finančním ztrátám a plýtvání lidskými, surovinovými a  energetickými zdroji a navíc zbytečnou ekologickou zátěží.   

Jak snadno zlepšíte kvalitu informací o stavu pěstovaných plodin  bez zdlouhavého objíždění porostů?

Platforma EOSDA Crop monitoring poskytuje  téměř v reálném čase informace o stavu pěstovaných  plodin prostřednictvím přehledných map základních vegetačních indexů na počítači v kanceláři nebo  v mobilu či tabletu při prohlídce problémových míst porostů. 

Agrotechnické zásahy jsou tak cílené podle potřeby porostu a přináší vyšší výnos (t/ha) a zisk (Kč/ha).    

Jak zlepšíte využití výsledků laboratorních rozborů  k účinnějším agrotechnickým zásahům v průběhu vegetace?  

Snadno srozumitelné a intuitivní mapové podklady vegetační indexů umožní lépe umístit místa odběru, včetně pořízení snímků porostu a jejich nahrání do platformy EOSDA Crop monitoring přímo na místě odběru. Nahrané  fotografie přitom zůstávají plně k dispozici  pro další  hodnocení  výsledků pěstebních zásahů.

Výsledky laboratorní rozborů v kombinaci s mapovými podklady vegetační indexů zvýší kvalitu fakty podložených rozhodnutí.    

Jak využijete vegetační indexy platformy EOSDA Crop monitoring k cílenému přihnojení dusíkem (N) na list v průběhu vegetace?

Přehledné grafické výstupy zobrazují např. relativní obsah chlorofylu v listech sledovaných plodin. Rozdělení půdních bloků do produkčních zón je v platformě EOSDA Crop monitoring je snadné,  včetně možnosti simulace a nastavení aplikačních dávek a výpočtu úspor plynoucích z cíleného přihnojení dusíkatým hnojivem.   

Beze ztrátové přihnojení dusíkatým hnojivem s řízeným uvolňováním dusíku je vhodnou volbou s ohledem na využitelnost dodaného dusíku (N) při minimální zátěži životního prostředí,   

Jak si můžete vyzkoušet možnosti platformy EOSDA Crop monitoring a již letos profitovat z využití špičkových a vyspělých inovací?

Praktické možnosti platformy EOSDA Crop monitoring může využít každá farma či zemědělský podnik  bez jakýchkoliv vstupních investic. 

Více informací k platformě EOSDA Crop monitoring, rozsah a možnosti praktického využití získáte při prvotní konzultaci.    

Ceny za služby platformy EOSDA Crop monitoring se odvíjejí od rozsahu spolupráce a přínosy mnohonásobně převyšuji vynaložené náklad.