Inovace v rostlinné výrobě

Společnost Agrinova Consulting s.r.o. nabízí vybrané přípravky pro výživu a pomocné prostředky na ochranu rostlin s unikátním mechanismem působením nebo složením, vysokým stupněm inovace a s ohledem na profesionální potřeby moderní agronomické praxe. Více

Interim Management

Agrinova Consulting, s.r.o. poskytuje služby interim managementu při integraci firem po převzetí, splynutí, změně managementu, organizačních změnách apod., ve výrobních a obchodních společnostech v zemědělství a zpracovateském průmyslu. Více

Konzultační činnost

Agrinova Consulting, s.r.o. poskytuje služby související s vyhledáním akvizičních příležitostí při vstupu na nové trhy nebo při zásadních změnách obchodního modelu. Více

Projekty SixSigma

Agrinova Consulting, s.r.o. vypracovává a realizuje projekty soutavného zlepšování SixSigma. Co je SixSigma? - manažerská filozofie založená na principu soustavného zlepšování, využívající procesního řízení a prosazující rozhodování na základě změřitelných údajů a dat. Více