MICROSTERN

Koncentrovaný rostlinný biostimulant  pro zrychlení rozkladu rostlinných zbytků po sklizni obilovin, kukuřice, slunečnice a dalších plodin a pro obnovu a regeneraci přirozené úrodnosti půdy.

Informace o produktu

Pouhé odstranění posklizňových zbytků rostlinných zbytků z pole k zamezení šíření choroboplodných zárodků obvykle nestačí! Původci chorob a jejich zárodky se hromadí a přezimují na zbytcích rostlin a zvyšují tak riziko šíření a kontaminace následných plodin, Navíc nevhodným střídáním plodin se soustavně snižuje biologická aktivita půdy a narušuje se její chemická a biologická rovnováha. MICROSTERN obsahuje praxí i pokusy ověřenou směs bakterií (Bacilllus subtilis, Azotobacter spp,, Enterobacter spp. a Enterococ spp,) a hub (Trichoderma lignorum a Trichoderma viride) a výsledky dokumentují příznivý vliv na zlepšení úrodnosti půdy i její regeneraci.

Řízený rozklad rostlinných zbytků zlepší regeneraci úrodnosti půdy. Příznivá půdní mikroflóra, lepší dostupnost živin, zlepšení struktury půdy, méně půdních toxinů a vyšší výnosy pěstovaných plodin.

Dokumenty ke stažení

329,0 

Výrobce:

Doporučené produkty

Komplexní kapalné listové hnojivo s vysokým obsahem aminokyselin rostlinného původu pro snížení abiotického a biotického stresu zemědělských plodin a kultur. Přípravek je možné kombinovat s přípravky na ochranu rostlin a s dalšími hnojivy (konzultujte s výrobci těchto přípravků), nedoporučuje se společná aplikace s herbicidy. Před použitím v tank-mixu vždy proveďte test mísitelnosti. Aplikační dávka 0,5 l/ha ve 200 – 1.000 l vody/ha podle plodiny nebo kultury a potřeby živin na základě analýzy půdy a listů. Balení 4 x 5l, paleta 600 l tj. 30 x (4 x 5 l), cena  v Kč/l bez DPH
500,0 
Startovací hnojivo ve formě mikrogranulí (10-40 + 1,7 Zn + 0,5 B) Balení 25 kg PE pytel, paleta  1.200 kg (48 x 25 kg),  cena v Kč/kg bez DPH
67,0 
Multifunkční adjuvant nejen pro glyfosáty
270,0 
Listové hnojivo k doplnění makro i mikro prvků na počátku intenzivního růstu plodin v dávce 2 – 5 l/ha, nejlépe s dalšími hnojivými přípravky včetně biostimulantů, roztokových hnojiv s řízeným uvolňováním dusíku v rostlině a případně i s přípravky na ochranu rostlin podle situace a místních podmínek.
150,0 
Unikátní 4složkvé smáčedlo pro maximální  účinnost fungicidů. Přípravek se aplikuje ve směsi tankmix společně s fungicidy. Balení 4 x 5 l, paleta 800 l (40 x 20 kartonů), cena Kč/l bez DPH
570,0