MICROSTERN

Koncentrovaný rostlinný biostimulant  pro zrychlení rozkladu rostlinných zbytků po sklizni obilovin, kukuřice, slunečnice a dalších plodin a pro obnovu a regeneraci přirozené úrodnosti půdy.

Informace o produktu

Pouhé odstranění posklizňových zbytků rostlinných zbytků z pole k zamezení šíření choroboplodných zárodků obvykle nestačí! Původci chorob a jejich zárodky se hromadí a přezimují na zbytcích rostlin a zvyšují tak riziko šíření a kontaminace následných plodin, Navíc nevhodným střídáním plodin se soustavně snižuje biologická aktivita půdy a narušuje se její chemická a biologická rovnováha. MICROSTERN obsahuje praxí i pokusy ověřenou směs bakterií (Bacilllus subtilis, Azotobacter spp,, Enterobacter spp. a Enterococ spp,) a hub (Trichoderma lignorum a Trichoderma viride) a výsledky dokumentují příznivý vliv na zlepšení úrodnosti půdy i její regeneraci.

Řízený rozklad rostlinných zbytků zlepší regeneraci úrodnosti půdy. Příznivá půdní mikroflóra, lepší dostupnost živin, zlepšení struktury půdy, méně půdních toxinů a vyšší výnosy pěstovaných plodin.

Dokumenty ke stažení

329,0 

Výrobce:

Doporučené produkty

Komplexní kapalné listové hnojivo s vysokým obsahem aminokyselin rostlinného původu pro snížení abiotického a biotického stresu zemědělských plodin a kultur. Přípravek je možné kombinovat s přípravky na ochranu rostlin a s dalšími hnojivy (konzultujte s výrobci těchto přípravků), nedoporučuje se společná aplikace s herbicidy. Před použitím v tank-mixu vždy proveďte test mísitelnosti. Aplikační dávka 0,5 l/ha ve 200 – 1.000 l vody/ha podle plodiny nebo kultury a potřeby živin na základě analýzy půdy a listů. Balení 4 x 5l, paleta 600 l tj. 30 x (4 x 5 l), cena  v Kč/l bez DPH
500,0 
Multifunkční adjuvant nejen pro glyfosáty
270,0 
Listové hnojivo k preventivnímu snížení stresu plodin a kultur z přísušku a snížení rizika z přehřátí porostu za vysokých teplot. Dávkování přípravku  1-3 l/ha ve 200 – 1.000 l vody/ha podle plodiny nebo kultury a potřeby živin na základě analýzy půdy a listů a místních podmínek na počátku přísušku. Balení přípravku  4 x 5l, paleta 600 l tj. 30 x (4 x 5 l), cena v Kč/l bez DPH
200,0 
Vícesložkové smáčedlo k zvýšení úspěšnosti aplikace půdních herbicidů. Smáčedlo se přidá do postřikové vody jako první a herbicid až po řádném rozmíchání smáčedla v postřikovou vodou. Balení 4 x 5 l v papírovém, paleta 800 l (40 x 20 l v kartonu), cena v Kč bez DPH
520,0 
Kapalné listové hnojivo k rychlému odstranění nedostatku molybdenu (Mo) a bóru (B), zlepšení  metabolismus nitrátů a účinné tvorbě aminokyselin Při přípravě směsi v studené a tvrdé vodě přidejte přípravek SENTINEL a následně aplikujte dávku 1-3 l/ha s ohledem na stav porostu a místní podmínky. 10 l PE kanystr, paleta 75 x 10 l ,  cena v Kč/l bez DPH
180,0