Quantum UltraComplex

Komplexní  listové hnojivo  s vyváženým poměrem dusíku, fosforu a draslíku se směsí komplexu stopových prvků v chelátové a vodorozpustné formě k doplnění nedostupných  živin.

Stimulace fyziologické aktivity rostlin v kritických fázích růstu

Celkový obsah dusíku (N) 99 g/l, fosfor jako vodorozpustný P2O5 99 g/l, draslík jako vodorozpustný K2O 87 g/l, železo (Fe) v chelátu EDTA 0,6 g/l, mangan (Mn) v chelátu EDTA 0,4 g/l, měď (Cu) v chelátu EDTA 0,3 g/l,  zinek (Zn) v chelátu EDTA 0,3 g/l,  bór jako vodorozpustný B 0,2 g/l a molybden jako vodorozpustný Mo 0,06 g/l

Informace o produktu

Přípravek se doporučuje pro hnojení na list v případě potřeby doplnění vyváženého spektra a objemu živin v polních plodinách i trvalých kulturách – nejlépe v podmínkách intenzivního růstu nebo zrání, po přezimování nebo na podzim při vysoké potřebě živin víceletých kultur tj. za situace kdy plodiny vyžadují mimořádnou pozornost z důvodu vystavení stresu. Quantum® UltraComplex se aplikuje samostatně nebo ve směsích s běžnými přípravky na ochranu rostlin v rozmezí jejich platné registrace. Při použití směsi doporučujeme konzultaci s výrobci těchto přípravků, provedení testu mísitelnosti a dodržení pokynů na etiketách a příbalových letácích. Mezi jednotlivými aplikacemi dodržte interval minimálně 8 – 10 dní.

Komplexní  listové hnojivo  s vyváženým poměrem dusíku, fosforu a draslíku se směsí komplexu  stopových prvků v chelátové a vodorozpustné formě k doplnění nedostupných  živin.

Přípravek se aplikuje v dávce 3 – 5 l/ha podle plodiny nebo kultury. Doporučená koncentrace 0,2 – 1% dle stavu a citlivosti rostlin.

Balení 4x 5l, paleta 600 l tj. 30 x (4 x 5 l)), cena v Kč/l bez DPH

Dokumenty ke stažení

150,0 

Výrobce:

Doporučené produkty

Patentovaný pomocný prostředek na ochranu rostlin k odstranění všech pesticidy inhibujících kationtů solí z tvrdé vody a snížení pH na optimální úroveň v dávce 250 – 500 ml/100 l vody nebo koncentraci 0,3 %. Kartón 4 x 3 l, paleta 672 l (56 x (4 x 3 l)),  cena Kč/l bez DPH
210,0 
Listové hnojivo k doplnění makro i mikro prvků na počátku intenzivního růstu plodin v dávce 2 – 5 l/ha, nejlépe s dalšími hnojivými přípravky včetně biostimulantů, roztokových hnojiv s řízeným uvolňováním dusíku v rostlině a případně i s přípravky na ochranu rostlin podle situace a místních podmínek.
150,0 
Kapalné listové hnojivo k rychlému odstranění nedostatku molybdenu (Mo) a bóru (B), zlepšení  metabolismus nitrátů a účinné tvorbě aminokyselin Při přípravě směsi v studené a tvrdé vodě přidejte přípravek SENTINEL a následně aplikujte dávku 1-3 l/ha s ohledem na stav porostu a místní podmínky. 10 l PE kanystr, paleta 75 x 10 l ,  cena v Kč/l bez DPH
180,0 
Vícesložkové smáčedlo k zvýšení úspěšnosti aplikace půdních herbicidů. Smáčedlo se přidá do postřikové vody jako první a herbicid až po řádném rozmíchání smáčedla v postřikovou vodou. Balení 4 x 5 l v papírovém, paleta 800 l (40 x 20 l v kartonu), cena v Kč bez DPH
520,0 
Listové hnojivo pro rychlé zakořenění plodin a k překonání stresu z nedostatku dostupného vodorozpustného fosforu (P). Přípravek se aplikuje v dávce 0,5 l/ha ve 200 – 1.000 l vody/ha podle plodiny nebo kultury a potřeby živin na základě analýzy půdy a listů. Balení 4 x 5l, paleta 600 l tj. 30 x (4 x 5l), cena  v Kč/l bez DPH
300,0