NOVAFOL STARMIX

Kapalné listové hnojivo k doplnění komplexu živin v polních plodinách, zelenině, révě vinné a ovoci.

Informace o produktu

NOVAFOL™ STARMIX je kapalné listové hnojivo k odstranění nedostatku komplexu živin v polních plodinách, zelenině, révě vinné a ovoci. Hnojivo obsahuje smáčedla pro lepší přilnutí postřiku na povrchu listů a průniku živin listovými pletivy. Celkový obsah dusíku jako (N) v % 15 z toho N jako močovina v % 13.5 z toho N jako nitrit v % 1.5 Vodorozpustný fosfor jako P2O5 v % 5 Vodorozpustný draslík jako K2O v % 5 Vodorozpustný bór jako kyselina boritá v % 0,03 Vodorozpustná měď (sulfát) v % 0,01 Vodorozpustné železo (sulfát) v % 0,05 Vodorozpustný hořčík (sulfát) v % 0,03 Vodorozpustný molybden (molybdenan) v % 0,005 Vodorozpustný zinek (sulfát) v % 0,01

Listové hnojivo k doplnění makro i mikro prvků na počátku intenzivního růstu plodin v dávce 2 – 5 l/ha, nejlépe s dalšími hnojivými přípravky včetně biostimulantů, roztokových
hnojiv s řízeným uvolňováním dusíku v rostlině a případně i s přípravky na ochranu rostlin podle situace a místních podmínek.

Dokumenty ke stažení

150,0 

Výrobce:

Doporučené produkty

Roztokové hnojivo k ošetření osiva sóji  molybdenem a fosforem až 7 dnů před výsevem se aplikuje společně  v dávce 0,2 l/t osiva vždy ve směsi  s očkovací látkou LIQUIFiX Glycine. Balení 1 l PE láhev,  cena v Kč/l bez DPH
1 900,0 
Startovací hnojivo ve formě mikrogranulí (10-40 + 1,7 Zn) Balení 25 kg PE pytel, paleta  1.200 kg (48 x 25 kg),  cena v Kč/kg bez DPH
80,0 
Kvalitní jednoprvkové hnojivo k odstranění latentního i zjevného nedostatku zinku (Zn) u polních plodin, zeleniny, ovoce, révy a chmele a k jeho  rychlému doplnění. Přípravek se aplikuje v dávce 0,4 – 1,6 l/ha ve 150 – 1.000 l vody/ha podle plodiny nebo kultury a potřeby živin na základě analýzy půdy a listů. Balení 4 x 5l, paleta 600 l tj.  30 x (4 x 5 l), cena v Kč/l bez DPH
220,0 
Startovací hnojivo ve formě mikrogranulí (12-43 + 8 S + 2,0 Mg +  1,7 Zn + 1,0 Mn + 0,15 Cu) k přihnojení obilovin. Balení 25 kg PE pytel, paleta  1.200 kg (48 x 25 kg),  cena v Kč/kg bez DPH
90,0 
Roztokové hnojivo NUTRINO se aplikuje v dávce 10-30 l/ha ve 200 l vody/ha  a lze jej mísit s listovými hnojivy a přípravky na ochranu rostlin. 1.000 l nevratné IBC “Jumbo”, cena v Kč/l bez DPH
109,0