NOVAFOL STARMIX

Kapalné listové hnojivo k doplnění komplexu živin v polních plodinách, zelenině, révě vinné a ovoci.

Informace o produktu

NOVAFOL™ STARMIX je kapalné listové hnojivo k odstranění nedostatku komplexu živin v polních plodinách, zelenině, révě vinné a ovoci. Hnojivo obsahuje smáčedla pro lepší přilnutí postřiku na povrchu listů a průniku živin listovými pletivy. Celkový obsah dusíku jako (N) v % 15 z toho N jako močovina v % 13.5 z toho N jako nitrit v % 1.5 Vodorozpustný fosfor jako P2O5 v % 5 Vodorozpustný draslík jako K2O v % 5 Vodorozpustný bór jako kyselina boritá v % 0,03 Vodorozpustná měď (sulfát) v % 0,01 Vodorozpustné železo (sulfát) v % 0,05 Vodorozpustný hořčík (sulfát) v % 0,03 Vodorozpustný molybden (molybdenan) v % 0,005 Vodorozpustný zinek (sulfát) v % 0,01

Listové hnojivo k doplnění makro i mikro prvků na počátku intenzivního růstu plodin v dávce 2 – 5 l/ha, nejlépe s dalšími hnojivými přípravky včetně biostimulantů, roztokových
hnojiv s řízeným uvolňováním dusíku v rostlině a případně i s přípravky na ochranu rostlin podle situace a místních podmínek.

Dokumenty ke stažení

150,0 

Výrobce:

Doporučené produkty

Patentovaný pomocný prostředek na ochranu rostlin k odstranění všech pesticidy inhibujících kationtů solí z tvrdé vody a snížení pH na optimální úroveň v dávce 250 – 500 ml/100 l vody nebo koncentraci 0,3 %. Kartón 4 x 3 l, paleta 672 l (56 x (4 x 3 l)),  cena Kč/l bez DPH
210,0 
Vícesložkové listové hnojivo k odstranění latentního i zjevného nedostatku bóru u polních plodin a kultur. Listové hnojivo se aplikuje v dávce 1-3 l/ha podle plodiny nebo kultury. Doporučená koncentrace 0,1-1% dle stavu a citlivosti plodin. Balení 4 x 5l, paleta 600 l tj.  30 x (4 x 5 l), cena v Kč/l bez DPH
150,0 
Startovací hnojivo ve formě mikrogranulí (12-43 + 8 S + 2,0 Mg +  1,7 Zn + 1,0 Mn + 0,15 Cu) k přihnojení obilovin. Balení 25 kg PE pytel, paleta  1.200 kg (48 x 25 kg),  cena v Kč/kg bez DPH
80,0 
Unikátní 4složkvé smáčedlo pro maximální  účinnost fungicidů. Přípravek se aplikuje ve směsi tankmix společně s fungicidy. Balení 4 x 5 l, paleta 800 l (40 x 20 kartonů), cena Kč/l bez DPH
570,0 
Roztokové hnojivo k ošetření osiva sóji  molybdenem a fosforem až 7 dnů před výsevem se aplikuje společně  v dávce 0,2 l/t osiva vždy ve směsi  s očkovací látkou LIQUIFiX Glycine. Balení 1 l PE láhev,  cena v Kč/l bez DPH
1 900,0 

Produkty

O společnosti

Naši dodavatelé