Quantum DIAFAN ACTion 5-20-5

Nová generace kapalného startovacího hnojiva pro přihnojení postřikem, pod patu/in-furrow a kapkovou závlahou.

Unikátní formulace splňuje požadavky vzcházejících plodin na makroprvky (N, P, K) a zároveň podporuje ozdravení a vhodnou úpravu mikrobiomu rhizosféry.

Technologie aktivního uhlíku (ACTion) upravuje okolí kořenového systému k čemuž využívá kořenových sekretů tzv. exudátů a  půdní mikroflóry (bakterie, houby a další organismy). Technologie zásadně zlepšuje účinnost příjmu živin kořeny rostlin bez nutnosti zvýšení dávky minerálních hnojiv.

ACTion je unikátní komplex přírodních rostlinných metabolitů a biologicky aktivních látek. Efekt  formule ACTion je podobný exudátu kořenů rostlin, tj. stimuluje procesy rhizosféry a vytváří příznivé podmínky pro interakci s kořeny rostlin.

Výhody DIAFAN ACTion:

  • nízký salinity index a maximální bezpečnost pro osivo i vzcházející plodiny
  • bez balastu solí (např. chloridů) a škodlivých nečistot
  • 100 % obsahu fosforu ve formě orthofosfátu
  • účinný i za nízkých teplot
  • vysoká využitelnost živin při nízkých aplikačních dávkách
  • ideální pro aplikace s mikroprvky, přípravky na ochranu rostlin a biostimulanty
  • zlepšuje výkonnost přihnojených plodin
  • bez projevu koroze na aplikačním zařízení

Deklarovaný obsah živin: dusík v amonné formě (N 64 g/l), vodorozpustný fosfor (P 254 g/l), draslík (K 64 g/l)

Listová aplikace: 2 – 5 l/ha ve 200 l vody/ha pro přihnojení polních kultur a zeleniny a 500 – 1.000 l vody /ha pro přihnojení ovoce a vinohradů při dodržení pravidel listové aplikace. Postřikovou vodu se doporučuje upravit pomocným prostředkem na úpravu její tvrdosti např. SENTINEL.

Přihnojení pod patu/in furrow: 20-50 l/ha,, Maximální účinnost a bezpečné přihnojení pro osivo a vzcházející plodiny závisí na plodině, šířce řádků, textuře půdy, teplotě,, půdní vlhkosti, kapacitě kationtové výměny, obsahu organické hmoty, aplikační technice a dalších faktorech.

Ošetření osiva: 1,0 – 3,0 l/t osiva, hnojivo lze použít při přípravě a moření osiva společně s dalšími hnojivy a biologickými a biostimulačními prostředky,

Informace o produktu

Prémiové roztokové startovací hnojivo s unikátní technologií ACTion k aktivaci mikrobiomu rhizosféry.

Dokumenty ke stažení

79,0 

Výrobce:

Doporučené produkty

Kvalitní jednoprvkové hnojivo k odstranění latentního i zjevného nedostatku zinku (Zn) u polních plodin, zeleniny, ovoce, révy a chmele a k jeho  rychlému doplnění. Přípravek se aplikuje v dávce 0,4 – 1,6 l/ha ve 150 – 1.000 l vody/ha podle plodiny nebo kultury a potřeby živin na základě analýzy půdy a listů. Balení 4 x 5l, paleta 600 l tj.  30 x (4 x 5 l), cena v Kč/l bez DPH
240,0 
Multifunkční adjuvant nejen pro glyfosáty
270,0 
Očkovací látka k inokulaci osiva sóji až 7 dní před výsevem. Papírový kartón obsahuje 6 x 3 l PE vaky a  vystačí na osetí cca 40 – 50 ha v závislosti na výsevku a místních podmínek, aplikační dávka přípravku je 3 l/t osiva , cena v Kč/ 3 l PE vak bez DPH
4 000,0 
Patentovaný pomocný prostředek na ochranu rostlin k odstranění všech pesticidy inhibujících kationtů solí z tvrdé vody a snížení pH na optimální úroveň v dávce 250 – 500 ml/100 l vody nebo koncentraci 0,3 %. Kartón 4 x 3 l, paleta 672 l (56 x (4 x 3 l)),  cena Kč/l bez DPH
240,0 
Roztokové hnojivo k ošetření osiva sóji  molybdenem a fosforem až 7 dnů před výsevem se aplikuje společně  v dávce 0,2 l/t osiva vždy ve směsi  s očkovací látkou LIQUIFiX Glycine. Balení 1 l PE láhev,  cena v Kč/l bez DPH
1 900,0