BTU - center

Rostlinný biostimulant k přeměně vzdušného dusíku (N2) na plodinám dostupnou formu (NH4)
390,0 
Řízený rozklad rostlinných zbytků zlepší regeneraci úrodnosti půdy. Příznivá půdní mikroflóra, lepší dostupnost živin, zlepšení struktury půdy, méně půdních toxinů a vyšší výnosy pěstovaných plodin.
329,0