Quantum AquaSil

Listové hnojivo k preventivnímu snížení stresu plodin a kultur z přísušku a snížení rizika z přehřátí porostu za vysokých teplot.

Vytváří ochrannou bariéru proti hmyzu a chorobám a  prodlužuje dobu skladovatelnosti ovoce  např. jahod

Křemík jako SiO2 200 g/l, draslík jako K2O 100 g/l, humínové látky 13 g/l

Informace o produktu

Přípravek napomáhá vytvářet silné buněčné stěny jako prevenci odpařování vody, pomáhá udržovat rovnovážnou hladinu draslíku v průduších listů, redukuje vypařování vody a chladit rostliny v podmínkách sucha a vysokých teplot. Vytváří další ochrannou bariéru proti hmyzu a chorobám, zvyšuje hustotu porostu prodlužuje dobu skladovatelnosti ovoce a posiluje celkovou imunitu plodin a kultur. Přípravek lze aplikovat s dalšími listovými hnojivy a smáčedly určené úpravě tvrdosti vody (případně konzultujte s výrobci těchto přípravků) a nedoporučuje se společná aplikace s přípravky na ochranu rostlin. Před použitím v tankmixu vždy proveďte test mísitelnosti. Připravená směs by neměla mít žádný sediment, je možné lehké zakalení roztoku. Při aplikaci přípravku dbejte na dobrou kvalitu vody a věnujte pozornost správné přípravě postřiku. Nejlepších výsledků se dosáhne při samostatné aplikaci s prostředkem úpravu tvrdosti postřikové vody SENTINEL.

Listové hnojivo k preventivnímu snížení stresu plodin a kultur z přísušku a snížení rizika z přehřátí porostu za vysokých teplot.

Dávkování přípravku  1-3 l/ha ve 200 – 1.000 l vody/ha podle plodiny nebo kultury a potřeby živin na základě analýzy půdy a listů a místních podmínek na počátku přísušku.

Balení přípravku  4 x 5l, paleta 600 l tj. 30 x (4 x 5 l), cena v Kč/l bez DPH

Dokumenty ke stažení

200,0 

Výrobce:

Doporučené produkty

Listové hnojivo k doplnění makro i mikro prvků na počátku intenzivního růstu plodin v dávce 2 – 5 l/ha, nejlépe s dalšími hnojivými přípravky včetně biostimulantů, roztokových hnojiv s řízeným uvolňováním dusíku v rostlině a případně i s přípravky na ochranu rostlin podle situace a místních podmínek.
150,0 
Patentovaný pomocný prostředek na ochranu rostlin k odstranění všech pesticidy inhibujících kationtů solí z tvrdé vody a snížení pH na optimální úroveň v dávce 250 – 500 ml/100 l vody nebo koncentraci 0,3 %. Kartón 4 x 3 l, paleta 672 l (56 x (4 x 3 l)),  cena Kč/l bez DPH
240,0 
Očkovací látka k inokulaci osiva sóji až 120 dní před setím. Obchodní balení osahuje papírový kartón obsahuje 4 x 4 l PE vaky LIQUIFiX Glycine 120  +  4 l prostředku COLOURFiX Blue a  vystačí na osetí cca 30 – 40 ha v závislosti na výsevku a místních podmínek. Aplikační dávka přípravku je 4 l LIQUIFiX Glycine 120 + 1 l  COLOURFiX Blue na tunu osiva. Cena v Kč/ 1 t osiva bez DPH
5 400,0 
Komplexní  listové hnojivo  s vyváženým poměrem dusíku, fosforu a draslíku se směsí komplexu  stopových prvků v chelátové a vodorozpustné formě k doplnění nedostupných  živin. Přípravek se aplikuje v dávce 3 – 5 l/ha podle plodiny nebo kultury. Doporučená koncentrace 0,2 – 1% dle stavu a citlivosti rostlin. Balení 4x 5l, paleta 600 l tj. 30 x (4 x 5 l)), cena v Kč/l bez DPH
150,0