Quantum AquaSil

Listové hnojivo k preventivnímu snížení stresu plodin a kultur z přísušku a snížení rizika z přehřátí porostu za vysokých teplot.

Vytváří ochrannou bariéru proti hmyzu a chorobám a  prodlužuje dobu skladovatelnosti ovoce  např. jahod

Křemík jako SiO2 200 g/l, draslík jako K2O 100 g/l, humínové látky 13 g/l

Informace o produktu

Přípravek napomáhá vytvářet silné buněčné stěny jako prevenci odpařování vody, pomáhá udržovat rovnovážnou hladinu draslíku v průduších listů, redukuje vypařování vody a chladit rostliny v podmínkách sucha a vysokých teplot. Vytváří další ochrannou bariéru proti hmyzu a chorobám, zvyšuje hustotu porostu prodlužuje dobu skladovatelnosti ovoce a posiluje celkovou imunitu plodin a kultur. Přípravek lze aplikovat s dalšími listovými hnojivy a smáčedly určené úpravě tvrdosti vody (případně konzultujte s výrobci těchto přípravků) a nedoporučuje se společná aplikace s přípravky na ochranu rostlin. Před použitím v tankmixu vždy proveďte test mísitelnosti. Připravená směs by neměla mít žádný sediment, je možné lehké zakalení roztoku. Při aplikaci přípravku dbejte na dobrou kvalitu vody a věnujte pozornost správné přípravě postřiku. Nejlepších výsledků se dosáhne při samostatné aplikaci s prostředkem úpravu tvrdosti postřikové vody SENTINEL.

Listové hnojivo k preventivnímu snížení stresu plodin a kultur z přísušku a snížení rizika z přehřátí porostu za vysokých teplot.

Dávkování přípravku  1-3 l/ha ve 200 – 1.000 l vody/ha podle plodiny nebo kultury a potřeby živin na základě analýzy půdy a listů a místních podmínek na počátku přísušku.

Balení přípravku  4 x 5l, paleta 600 l tj. 30 x (4 x 5 l), cena v Kč/l bez DPH

Dokumenty ke stažení

200,0 

Výrobce:

Doporučené produkty

Startovací hnojivo ve formě mikrogranulí (10-40 + 1,7 Zn) Balení 25 kg PE pytel, paleta  1.200 kg (48 x 25 kg),  cena v Kč/kg bez DPH
65,0 
Komplexní kapalné listové hnojivo s vysokým obsahem aminokyselin rostlinného původu pro snížení abiotického a biotického stresu zemědělských plodin a kultur. Přípravek je možné kombinovat s přípravky na ochranu rostlin a s dalšími hnojivy (konzultujte s výrobci těchto přípravků), nedoporučuje se společná aplikace s herbicidy. Před použitím v tank-mixu vždy proveďte test mísitelnosti. Aplikační dávka 0,5 l/ha ve 200 – 1.000 l vody/ha podle plodiny nebo kultury a potřeby živin na základě analýzy půdy a listů. Balení 4 x 5l, paleta 600 l tj. 30 x (4 x 5 l), cena  v Kč/l bez DPH
500,0 
Listové hnojivo k preventivnímu snížení stresu plodin a kultur z přísušku a snížení rizika z přehřátí porostu za vysokých teplot. Dávkování přípravku  1-3 l/ha ve 200 – 1.000 l vody/ha podle plodiny nebo kultury a potřeby živin na základě analýzy půdy a listů a místních podmínek na počátku přísušku. Balení přípravku  4 x 5l, paleta 600 l tj. 30 x (4 x 5 l), cena v Kč/l bez DPH
200,0 
Roztokové hnojivo NUTRINO BORA se aplikuje v dávce 10-20 l/ha v 200-1.000 l postřikové vody/ha a lze jej mísit s listovými hnojivy a přípravky na ochranu rostlin. 10 l PE kanystr, 75 x 10 l paleta,  cena v Kč/l bez DPH
190,0 
Prémiové roztokové startovací hnojivo s unikátní technologií ACTion k aktivaci mikrobiomu rhizosféry.
79,0