Quantum AquaSil

Listové hnojivo k preventivnímu snížení stresu plodin a kultur z přísušku a snížení rizika z přehřátí porostu za vysokých teplot.

Vytváří ochrannou bariéru proti hmyzu a chorobám a  prodlužuje dobu skladovatelnosti ovoce  např. jahod

Křemík jako SiO2 200 g/l, draslík jako K2O 100 g/l, humínové látky 13 g/l

Informace o produktu

Přípravek napomáhá vytvářet silné buněčné stěny jako prevenci odpařování vody, pomáhá udržovat rovnovážnou hladinu draslíku v průduších listů, redukuje vypařování vody a chladit rostliny v podmínkách sucha a vysokých teplot. Vytváří další ochrannou bariéru proti hmyzu a chorobám, zvyšuje hustotu porostu prodlužuje dobu skladovatelnosti ovoce a posiluje celkovou imunitu plodin a kultur. Přípravek lze aplikovat s dalšími listovými hnojivy a smáčedly určené úpravě tvrdosti vody (případně konzultujte s výrobci těchto přípravků) a nedoporučuje se společná aplikace s přípravky na ochranu rostlin. Před použitím v tankmixu vždy proveďte test mísitelnosti. Připravená směs by neměla mít žádný sediment, je možné lehké zakalení roztoku. Při aplikaci přípravku dbejte na dobrou kvalitu vody a věnujte pozornost správné přípravě postřiku. Nejlepších výsledků se dosáhne při samostatné aplikaci s prostředkem úpravu tvrdosti postřikové vody SENTINEL.

Listové hnojivo k preventivnímu snížení stresu plodin a kultur z přísušku a snížení rizika z přehřátí porostu za vysokých teplot.

Dávkování přípravku  1-3 l/ha ve 200 – 1.000 l vody/ha podle plodiny nebo kultury a potřeby živin na základě analýzy půdy a listů a místních podmínek na počátku přísušku.

Balení přípravku  4 x 5l, paleta 600 l tj. 30 x (4 x 5 l), cena v Kč/l bez DPH

Dokumenty ke stažení

200,0 

Výrobce:

Doporučené produkty

Listové hnojivo k preventivnímu snížení stresu plodin a kultur z přísušku a snížení rizika z přehřátí porostu za vysokých teplot. Dávkování přípravku  1-3 l/ha ve 200 – 1.000 l vody/ha podle plodiny nebo kultury a potřeby živin na základě analýzy půdy a listů a místních podmínek na počátku přísušku. Balení přípravku  4 x 5l, paleta 600 l tj. 30 x (4 x 5 l), cena v Kč/l bez DPH
200,0 
Kapalné listové hnojivo k rychlému odstranění nedostatku molybdenu (Mo) a bóru (B), zlepšení  metabolismus nitrátů a účinné tvorbě aminokyselin Při přípravě směsi v studené a tvrdé vodě přidejte přípravek SENTINEL a následně aplikujte dávku 1-3 l/ha s ohledem na stav porostu a místní podmínky. 10 l PE kanystr, paleta 75 x 10 l ,  cena v Kč/l bez DPH
180,0 
Listové hnojivo k doplnění makro i mikro prvků na počátku intenzivního růstu plodin v dávce 2 – 5 l/ha, nejlépe s dalšími hnojivými přípravky včetně biostimulantů, roztokových hnojiv s řízeným uvolňováním dusíku v rostlině a případně i s přípravky na ochranu rostlin podle situace a místních podmínek.
150,0 
Očkovací látka k inokulaci osiva sóji až 7 dní před výsevem. Papírový kartón obsahuje 6 x 3 l PE vaky a  vystačí na osetí cca 40 – 50 ha v závislosti na výsevku a místních podmínek, aplikační dávka přípravku je 3 l/t osiva , cena v Kč/ 3 l PE vak bez DPH
4 000,0 
Startovací hnojivo ve formě mikrogranulí (12-43 + 8 S + 2,0 Mg +  1,7 Zn + 1,0 Mn + 0,15 Cu) k přihnojení obilovin. Balení 25 kg PE pytel, paleta  1.200 kg (48 x 25 kg),  cena v Kč/kg bez DPH
68,0