Quantum AquaSil

Listové hnojivo k preventivnímu snížení stresu plodin a kultur z přísušku a snížení rizika z přehřátí porostu za vysokých teplot.

Vytváří ochrannou bariéru proti hmyzu a chorobám a  prodlužuje dobu skladovatelnosti ovoce  např. jahod

Křemík jako SiO2 200 g/l, draslík jako K2O 100 g/l, humínové látky 13 g/l

Informace o produktu

Přípravek napomáhá vytvářet silné buněčné stěny jako prevenci odpařování vody, pomáhá udržovat rovnovážnou hladinu draslíku v průduších listů, redukuje vypařování vody a chladit rostliny v podmínkách sucha a vysokých teplot. Vytváří další ochrannou bariéru proti hmyzu a chorobám, zvyšuje hustotu porostu prodlužuje dobu skladovatelnosti ovoce a posiluje celkovou imunitu plodin a kultur. Přípravek lze aplikovat s dalšími listovými hnojivy a smáčedly určené úpravě tvrdosti vody (případně konzultujte s výrobci těchto přípravků) a nedoporučuje se společná aplikace s přípravky na ochranu rostlin. Před použitím v tankmixu vždy proveďte test mísitelnosti. Připravená směs by neměla mít žádný sediment, je možné lehké zakalení roztoku. Při aplikaci přípravku dbejte na dobrou kvalitu vody a věnujte pozornost správné přípravě postřiku. Nejlepších výsledků se dosáhne při samostatné aplikaci s prostředkem úpravu tvrdosti postřikové vody SENTINEL.

Listové hnojivo k preventivnímu snížení stresu plodin a kultur z přísušku a snížení rizika z přehřátí porostu za vysokých teplot.

Dávkování přípravku  1-3 l/ha ve 200 – 1.000 l vody/ha podle plodiny nebo kultury a potřeby živin na základě analýzy půdy a listů a místních podmínek na počátku přísušku.

Balení přípravku  4 x 5l, paleta 600 l tj. 30 x (4 x 5 l), cena v Kč/l bez DPH

Dokumenty ke stažení

200,0 

Výrobce:

Doporučené produkty

Roztokové hnojivo NUTRINO se aplikuje v dávce 10-30 l/ha ve 200 l vody/ha  a lze jej mísit s listovými hnojivy a přípravky na ochranu rostlin. 1.000 l nevratné IBC “Jumbo”, cena v Kč/l bez DPH
109,0 
Listové hnojivo k preventivnímu snížení stresu plodin a kultur z přísušku a snížení rizika z přehřátí porostu za vysokých teplot. Dávkování přípravku  1-3 l/ha ve 200 – 1.000 l vody/ha podle plodiny nebo kultury a potřeby živin na základě analýzy půdy a listů a místních podmínek na počátku přísušku. Balení přípravku  4 x 5l, paleta 600 l tj. 30 x (4 x 5 l), cena v Kč/l bez DPH
200,0 
Patentovaný pomocný prostředek na ochranu rostlin k odstranění všech pesticidy inhibujících kationtů solí z tvrdé vody a snížení pH na optimální úroveň v dávce 250 – 500 ml/100 l vody nebo koncentraci 0,3 %. Kartón 4 x 3 l, paleta 672 l (56 x (4 x 3 l)),  cena Kč/l bez DPH
240,0 
Startovací hnojivo ve formě mikrogranulí (10-40 + 1,7 Zn) Balení 25 kg PE pytel, paleta  1.200 kg (48 x 25 kg),  cena v Kč/kg bez DPH
80,0 
Očkovací látka k inokulaci osiva sóji až 120 dní před setím. Obchodní balení osahuje papírový kartón obsahuje 4 x 4 l PE vaky LIQUIFiX Glycine 120  +  4 l prostředku COLOURFiX Blue a  vystačí na osetí cca 30 – 40 ha v závislosti na výsevku a místních podmínek. Aplikační dávka přípravku je 4 l LIQUIFiX Glycine 120 + 1 l  COLOURFiX Blue na tunu osiva. Cena v Kč/ 1 t osiva bez DPH
5 400,0