Agrinova Consulting, s.r.o. poskytuje služby související s vyhledáním akvizičních příležitostí při vstupu na nové trhy nebo při zásadních změnách obchodního modelu. Agrinova Consulting, s.r.o. nabízí odborné poradenství při vývoji přípravků na ochranu rostlin, hnojiv, osiv, listových hnojiv a pomocných látek, zprostředkovává certifikaci a registraci, provádí analýzy a segmentaci trhu, formuluje a dotváří marketingové a prodejní pozice výrobků a doprovodných služeb, zpracovává cenové a hodnotové analýzy, realizuje průzkumy trhu a formuje obchodní strategie a taktiky při uvedení výrobku či služby na trh.