Agrinova Consulting, s.r.o. vypracovává a realizuje projekty soutavného zlepšování  SixSigma. Co je SixSigma? – manažerská filozofie založená na principu soustavného zlepšování, využívající procesního řízení a prosazující rozhodování na základě změřitelných údajů a dat – Strukturovaný a vysoce kvantitativně založený přístup ke zlepšování kvality produktů a procesů prostřednictvím týmové práce – Nástroj pro měření dosažené úrovně kvality produktu nebo procesu, kdy na jeden milion příležitostí připadá maximálně 3,4 chyb.