Agrinova Consulting, s.r.o. poskytuje služby  interim managementu při integraci firem po převzetí, splynutí, změně managementu, organizačních změnách apod., ve výrobních a obchodních společnostech v zemědělství a  zpracovatelském průmyslu. Interim management je dočasné zajištění zdrojů pro řízení a rozvoj stávajících dovedností/know-how. Interim management lze chápat jako krátkodobé a prozatímní postoupení pravomocí k řízení společnosti, např. v době krize nebo změn v rámci organizace výše zmíněných. V takových situacích bývá/může být stálá role zbytná nebo není možné v krátké době najít požadavkům odpovídající vnitřní nebo vnější lidský zdroj pro danou pozici, proto je interim management vhodným nástrojem pro překlenutí takového období.